درج مطلب

 
 
 

سمیر خالدی

دبیر دین و زندگی 

متولد 1359

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

 

سوابق تحصیلی :

کارشناس الهیات و معارف قرآنی 

سوابق کاری :

16سال سابقه تدریس  دین و زندگی و 15 سال معاونت پرورشی در مدارس 
سابقه تدریس درس دین و زندگی در مدارس شهر تهران - معاونت پرورشی و شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری و احراز مقام های برتر استانی و کشوری 

تالیفات و سوابق پژوهشی :

-

روز های حضور و کلاس :