جناب آقای  فرزین

معاون آموزشی پایه  دوازدهم

متولد 1364

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

m.h.farzin1364@gmail.com

 

سوابق تحصیلی :  

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب   

 

سوابق کاری :

بیش از 16 سال فعالیت آموزشی و مشاوره ای در زمینه تدریس در دانشگاه پیام نور  مدارس استعدادهای درخشان و تیزهوشان 

دبیرستان پیشگام 

دبیرستان آموزش 

دبیرستان فجر دانش 

دبیرستان رازی 

 

 

تالیفات و سوابق پژوهشی :

 

 

روز های حضور و کلاس :

 همه روزه