کادر اداری دبیرستان

کادر اداری دبیرستان و پیش دانشگاهی پیشگام به شرح زیر می باشد :


1) رایانه IT  : توحید مددی


2) مالی :اسمعیل اکبری 


3) دبیرخانه  : محمد علی روستاپور


4) تکثیر و امتحانات : عباس عبداللهی

 

5) امور رایانه  :  آرین معصومی 

 

6)خدمات : رضا بلاش آبادی - محمد محمدی