آیین نامه ثبت نام

 

پیش ثبت نام آنلاین دبیرستان دوره دوم پیشگام 

پذیرش دانش آموزان سال دهم، از طریق برگزاری آزمودن ورودی و مصاحبه انجام می گیرد. این آزمون که به صورت تستی است در خردادماه برگزار می شود و فقط به درس ریاضی و علوم اختصاص دارد. داشتن معدل 19 و نمره ریاضی در پایه نهم. 

این دبیرستان فقط در رشته ریاضی و تجربی دانش آموز می پذیرد. 


 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام