مدیریت  
بهرام فتحی
مدیریت دبیرستان پیشگام
از مدیران ممتاز، باسابقه و همچنین  نام آشنای منطقه 2 آموزش و پروش تهران میباشند.
     
 
نقشه سایت