اردوی مشهد مقدس

برگزاری اردوی 4 روزه به مقصد مشهد مقدس ( پایه دهم و یازدهم ) در تاریخ آبان ماه 1402