درج مطلب

 
 

اکبر عیسی پور

معاونت انضباطی 

متولد  1339

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

 

 

سوابق تحصیلی :

 

سوابق کاری :

معاون دبیرستان  شهید صدوقی 
معاون دبیرستان  شهید  لالی 
معاونت دبیرستان پیشگامان 
معاونت مدرسه  لک زاده 
معاونت دبیرستان پیشگام  ( از سال 1388)
 

تالیفات و سوابق پژوهشی :

 

روز های حضور و کلاس :

همه روزه