درج مطلب

 

سمیرخالدی 

معاون پرورشی 

متولد 1359

 

 

سوابق تحصیلی :

کارشناس الهیات و معارف قرآنی 
سوابق کاری :
20 سال سابقه در مدارس استان تهران 

تالیفات و سوابق پژوهشی :

روز های حضور و کلاس :

همه روزه