اهمیت برنامه تابستان

1-كلاس تابستاني براي گذراندن وقت نيست .  پرسش ، نمره دهي ، خواستن تكليف و " آزمون نهايي " ، هم چون سال تحصيلي ، برقرار خواهد بود . كه نتايج آن در كارنامه ي داخلي سال آينده محاسبه مي شود . دانش آموزان نبايد احساس كنند كه تنها يك برنامه ي تشريفاتي به اجرا درآمده است .

 

2-هدف از برپايي برنامه ي تابستاني ، اين است كه در طول 8 هفته ، بخشي از كتاب درسي آموزش داده شود . و دانش آموزان این مدارس در مقايسه با ساير دبيرستان ها ، كه كارشان در مهر ماه آغاز مي شود ، اعتماد به نفس افزون تري پيدا كنند .

 

3-نيز اين آموزش دو ماهه ، فرصت بيشتري به دبيران مي دهد تا در طول سال تحصيلي به تعميق يادگيري ،‌تست زني و كارهاي ديگر بپردازند.

 

4-در تمامي كلاس ها حضور و غياب انجام مي شود .

 

                                                                          دكترسعيد پيشداد(موسس)

 
 
     
نقشه سایت