درج مطلب

ابراهیم شفیعی 

دبیر ادبیات و زبان فارسی 

متولد 1348

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

e.shafiee1348@yahoo.com

سوابق تحصیلی :

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی 

سوابق کاری :

23 سال سابقه رسمی آموزش و پرورش و تدریس و معاونت و مدیریت 
تدریس در مناطق  9-18-5-2 
معاونت در منطقه 18  دبیرستان امام هادی - ولایت فقیه  مدیریت در منطقه 2 دبیرستان غیر انتفاعی مطهر 
تدریس کنکور  در رشته های تجربی ریاضی و انسانی همچنین تدریس المپیاد ادبی در مدرسه نمونه دولتی  نخبگان

تالیفات و سوابق پژوهشی :

جزوا تخصصی زبان و ادبیات فارسی  ویژه کنکور از جمله قرابت های معنایی املا و زبان فارسی - طراحی تست های آموزشی  جهت پیشرفت دانش آموزان پایه و پیش 

روز های حضور و کلاس :