درج مطلب

 

هادی احمدی 

دبیر زبان انگلیسی 

متولد 1338

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

ahmadi1959@gmail.com

 

سوابق تحصیلی :

لیسانس زبان  - فوق لیسانس مدیریت آموزشی 

سوابق کاری :

دبیر 
معاونت منطقه 
مشاور رئیس منطقه 

تالیفات و سوابق پژوهشی :

 

روز های حضور و کلاس :