درج مطلب  
 
 

جمال کارگر جهرمی 

دبیر زبان انگلیسی

متولد 1342

 

پست الکترونیکی :

 تلگرام:

zabankonkoor@yahoo.com

@zabanekonkoor

سوابق تحصیلی :

لیسانس زبان انگلیسی

سوابق کاری :

دارای 30 سال سابقه آموزشی در پایه های سوم و چهارم دبیرستان و کنکور 

تالیفات و سوابق پژوهشی :

کتاب کار دوم دبیرستان - کتاب کار سوم دبیرستان  - کتاب کنکور و چهارم - انتشارات ژرف اندیشان

روز های حضور و کلاس :

 

       
 
 
 
     
 
نقشه سایت