درج مطلب

جلیل خدایاری 

دبیر شیمی 

متولد 1350

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

jalil.khodayari80@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی دانشگاه زنجان 
کارشناسی ارشد دانشگاه قم 
دانشجوی دکتری شیمی ، فیزیک دانشگاه کاشان

سوابق کاری :

دبیر - معاون - مدیر 
دبیر مدارس سما - سیمای فرهنگ - دخترانه های منطقه 9 و 10 
شهید صدوقی - عترت 9- رضوان 10- نظام مافی دخترانه 9 
عترت منطقه 5   - دخترانه های منطقه 1 و 2 

تالیفات و سوابق پژوهشی :

جزوات آموزشی پیش دانشگاهی - 4 مقاله ISI بین المللی در مجله اشپینگر آلمان 

روز های حضور و کلاس :