درج مطلب

 

محمدرضا زمان

دبیر حسابان 

متولد 1355

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

zaman.reza76@gmail.com

 

سوابق تحصیلی :

لیسانس الکترونیک - دانشگاه امیرکبیر

سوابق کاری :

دبیرستان بحرالعلوم  شهر ری 11 سال 
دبیرستان حکمت شهرری 8 سال 
قلم چی شهر ری 11 سال 
دبیرستان کسری منطقه 1 دو سال 
دبیرستان پیشگام منطقه 2  هفت سال 

تالیفات و سوابق پژوهشی :

کتاب آموزش و کار حسابان  انتشارات قلم چی 
کتاب آموزش و کار ریاضی  انتشارات قلم چی 
کتاب هزار و یک تست انتشارات مهر 

روز های حضور و کلاس :