درج مطلب

مجید تقی پور 

 

دبیر ریاضی

متولد 1357

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

 

سوابق تحصیلی :

لیسانس ریاضی تربیت معلم تهران 

سوابق کاری :

دبیرستان نخبگان منطقه 2 
دبیرستان فرزانگان منطقه 2 
دبیرستان نمونه امام محمد باقر منطقه 4
دبیرستان دانش 
دبیرستان فارابی منطقه 8
دبیرستان گسترش منطقه 4
آموزشگاه علوی و فرهیختگان

تالیفات و سوابق پژوهشی :

-

روز های حضور و کلاس :