درج مطلب

   

سیدغلامرضا  قاضی میرسعید

 

دبیر شیمی 

متولد 1336

 

پست الکترونیکی :

وبلاگ :

pasinan2011@yahoo.com

ghazi.blogfa.com

سوابق تحصیلی :

لیسانس شیمی دانشگاه تهران 

سوابق کاری :

41 سال سابقه تدریس در دبیرستان های منطقه 17 و 2 تهران و 6
در پایه های مختلف ، دوم ، سوم و پیش دانشگاهی  

تالیفات و سوابق پژوهشی :

کتابهای شیمی موسسه علمی رزمندگان - شیمی 3 و پیش دانشگاهی 
در سال های 1363 تا 1385

روز های حضور و کلاس :