1 آذر 1402

بارم بندی پایه دوازدهم

بارم بندی پایه دوازدهم
بارم بندی امتحانات پایه دوازدهم  سال تحصیلی 1403-1402 
مولف: معاونت دوازدهم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی

1 آبان 1402

برنامه آزمون های تستی

برنامه آزمون های تستی
برنامه آزمون های تستی پایه دوازدهم دبیرستان پیشگام  سال تحصیلی  1403-1402
مولف: معاونت دوازدهم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی

10 مهر 1401

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم
برنامه مطالعاتی پایه یازدهم در سال تحصیلی 1402-1401 
برنامه مطالعاتی پیشنهادی برای ایام هفته 
مولف: مددی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی

10 مهر 1401

برنامه مطالعاتی پایه دهم

برنامه مطالعاتی پایه دهم
برنامه مطالعاتی پایه دهم در سال تحصیلی 1402-1401 
برنامه مطالعاتی پیشنهادی برای ایام هفته 
مولف: مددی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی

1 مهر 1401

تقویم اجرایی معاونت فرهنگی-پرورشی

تقویم اجرایی معاونت فرهنگی-پرورشی
تقویم اجرایی فرهنگی-پرورشی 
سال تحصیلی 1402-1401
مولف: توحید مددی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

20 تیر 1400

شروع سال تحصیلی 1401 - 1400

شروع سال تحصیلی  1401 - 1400
شروع کلاس های سال تحصیلی 1401-1400 دبیرستان پیشگام از  19 تیر ماه  
مولف: توحید مددی
0  نظر
رتبه خبر: 2/1
(4 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری

9 تیر 1400

برگزاری همایش حضوری جمع بندی کنکور

برگزاری همایش حضوری  جمع بندی کنکور
برگزاری  همایش حضوری و جمع بندی و دوره نکات تستی
مولف: توحید مددی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی

20 فروردین 1400

گزارش اردوی نوروزی

گزارش اردوی نوروزی
گزارش عملکرد اردوی نوروزی 1400 برای دانش آموزان پایه دوازدهم 
مولف: هادی فرزین
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی

27 اسفند 1399

اردوی مطالعاتی نوروز

اردوی مطالعاتی نوروز
برنامه اردوی مطالعاتی نوروز 1400 - دبیرستان پیشگام
مولف: هادی فرزین
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی

27 اسفند 1399

راهنمای مطالعه نوروز 1400

راهنمای مطالعه نوروز 1400
راهنمای مطالعه نوروز 1400  برای پایه دهم و یازدهم
مولف: امیربانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2